V A L O A R E

1

Definiții

Ansamblu de calități deosebite ale unor obiecte, fenomene, fapte, idei raportate la normele ideale ale unui individ sau ale unei colectivități
ale timpului sau la necesitățile sociale și la idealurile generate de acestea.

2

Însemnătate, importanță atribuită unor obiecte, fenomene, idei în funcție de corespondența lor cu necesitățile și idealurile unui individ sau ale unei colectivități.
Calități de ordin moral, intelectual, profesional, social ale unei persoane.

3

Conținut semantic al unui cuvânt; sens, semnificație.
(muzică) Durată absolută sau relativă a unei note sau a unei pauze.
(arte plastice) Element al limbajului figurativ, care este specific stilului unui artist.

Sarcini

1

Potrivește sensurile contextuale ale cuvântului valoare enunțurilor din stânga paginii.

Păstrarea valorilor spirituale este reponsabilitatea fiecărui cetățean.

Efortul și implicarea posesorului îi definesc valoarea.

Emil Loteanu este o valoare incontestabilă a cinematografiei basarabene.

Valoarea pământului arabil a început să crească.

Valoarea acestei expoziții este percepută de vizitatorul elevat.

Valoarea unui cuvânt depinde de context.

Acest cuvânt are mai multe valori morfologice.

        • clasă morfologică
        • prețul unui bun
        • ceea ce constituie patrimoniul unei națiuni
        • strategie de amplasare a operelor de artă, panotare
        • ceea ce face ca o persoană să fie demnă de stimă
        • conținut semantic al unui cuvânt
        • persoană cu însușiri remarcabile, deosebite

        Lucru oral

        2

        2.1 Numeşte domenii de activitate ale omului, în care se utilizează lexemul valoare.
        2.2 Alcătuiește enunțuri cu sintagme ce conțin cuvântul valoare.
        Model : Consumatorul află valoarea energetică a produsului, consultând eticheta.

        3

        Citeşte fragmentul:

        „Cultura noastră, Lucian, a dispărut. Ea avea trei calităţi: iubea şi respecta frumosul - obicei învăţat de la greci;
        iubea şi respecta dreptul - obicei învăţat de la romani; iubea şi respecta omul - obicei pe care l-a învăţat, greu,
        foarte târziu, de la creştinism. Numai prin respectarea acestor simboluri, Omul, Frumosul şi Dreptul, a devenit cultura
        noastră occidentală ceea ce a fost. Şi acum pierde cea mai importantă moştenire: respectul şi dragostea pentru om. Fără
        acest respect şi această dragoste, cultura occidentală nu mai există. A murit!”
        (Constantin Virgil Gheorghiu, „Ora 25”)

        3.1 Formulează-ți impresiile postlectorale, susținându-le cu argumente textuale.
        3.2 Precizează valorile general-umane la care se referă personajul.

        4

        Comentează una dintre afirmaţiile propuse, conform algoritmului:
        a) conceptul la care se referă;
        b) obiectul observaţiei critice a autorului;
        c) actualitatea problemei enunțate.

        • „Ce oameni excepționali trec pe lângă noi, anonimi, și noi admirăm prostește atâția neghiobi, numai pentru că au vorbit de ei presa și opinia publică.” (Mircea Eliade)
        • „A te mândri cu relațiile tale înseamnă a recunoaște cât valorezi fără ele.” (Emil Cioran)
        • „Nu disprețui lucrurile mici. O lumânare poate face oricând ceea ce nu poate face soarele niciodată: să lumineze în întuneric.” (Octavian Paler)