Ai rezolvat exercițiul corect, urmează la următorul exercițiu!

Află mai mult despre cuvântul literatură...

C U L T U R Ă

1

Definiții

Ansamblul valorilor, simbolurilor, concepțiilor, credințelor, cutumelor care definesc modul de viață al unui grup social.

Sarcină interactivă

1

Completează harta conceptuală Cultură, deplasând cuvintele în căsuțele corespunzătoare.

                    • Cărți
                    • Presa
                    • Fotografii
                    • Arte plastice
                    • Design
                    • Colecții de cărți
                    • Mediateca
                    • Galerii
                    • Muzică
                    • Radio
                    • Dans
                    • Teatru
                    • Film
                    • Publicitate
                    • Multimedia
                    • Televiziunea
                    • Edificii
                    • Olărit
                    • Artizanat
                    2

                    Copiază denumirile potrivite pentru edificiile/monumentele reprezentate în imagini, alegând din variantele propuse.

                    • Monumentul lui Ştefan cel Mare și Sfânt din Bălţi
                    • Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău
                    • Castelul de apă din Chișinău
                    • Monumentul în memoria victimelor regimului comunist din scuarul Gării Chişinău
                    • Memorialul „ Eternitate” din Chişinău
                    • Statuia lui Vasile Alecsandri din fața Bibliotecii Naționale a Moldovei
                    • Monumentul „Lumânarea Recunoștinței” din Soroca
                    • Monumentul „Eliberarea” din Chişinău
                    • Monumentul lui Ion şi Doina Aldea Teodorovici din Chişinău
                    • Arcul de Triumf din Chișinău
                    • Muzeul Naţional de Arte Plastice din Chişinău
                    • Muzeul Național de Artă al Moldovei
                    • Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
                    • Muzeul satului din Chişinău
                    • Casa-muzeu „A. S. Puşkin” din Chişinău
                    • Casa-muzeu „A. Donici” din s. Donici, r. Orhei
                    • Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei
                    • Muzeului de Istorie Militară din Chişinău
                    • Casa-muzeu „Alexei Mateevici” din Zaim, r. Căușeni
                    • Mănăstirea Ţâpova
                    • Cetatea Tighina
                    • Mănăstirea Hâncu
                    • Cetatea La Trei Cruci
                    • Cetatea Hotin
                    • Mănăstirea Curchi
                    • Mănăstirea Căpriana
                    • Cetatea Soroca
                    • Mănăstirea Ciuflea
                    • Biblioteca Municipală „B. P. Hașdeu”
                    • Biblioteca Națională pentru copii „I. Creangă”
                    • Biblioteca Academiei de Teologie Ortodoxă
                    • Biblioteca Științifică centrală „A. Lupan” a A.S.M.
                    • Biblioteca Republicană Tehnologico-Ștințifică
                    • Biblioteca Națională a Republicii Moldova
                    • Biblioteca Specială Republicană Centralizată și Studioul de Înregistrări Sonore ale Societății Orbilor din Republica Moldova
                    • Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Medicină și Farmacie „N. Testemițeanu”

                    Lucru oral

                    3

                    Alegând argumentele din lista propusă, răspunde la întrebarea: De ce avem nevoie de cultură?
                    Plasează-le în Piramida atitudinilor, comentându-ți opţiunea.


                         • păstrarea identității naționale
                         • obținere de profit financiar
                         • vizibilitate la nivel internațional
                         • elevare spirituală
                         • autocunoaștere și dezvoltare personală
                         • promovarea toleranței interetnice
                         • satisfacție morală
                         • formarea unei personalități integre
                         • dezvoltare economică
                         • promovarea valorilor autentice
                         • transmiterea moștenirii culturale
                         • creșterea longevității
                         4

                         Pornind de la afirmaţia argheziană „Când te arunci în cerneală, e pe toată viaţa”, scrie un text
                         argumentativ de o pagină, încadrând trei idei de mai sus.

                         Sarcină interactivă

                         Pentru a descoperi alte sensuri ale cuvântului cultură, deplasează sintagmele spre definițiile corespunzătoare.
                         Persoană reprezentativă pentru un anumit domeniu al culturii și care posedă cunoștințe temeinice.
                         Ansamblul instituțiilor de educație fizică ce au drept scop dezvoltarea armonioasă a corpului omenesc.
                         Tip de cultură destinată publicului larg în timpul liber.
                         Instituție culturală în care au loc diverse manifestări artistice, educative etc.
                         Cultură bazată pe cunoașterea elementelor fundamentale ale creațiilor din diferite domenii ale științei și artei.
                              • Cultură fizică
                              • Cultură de masă
                              • Cultură generală
                              • Casa de cultură
                              • Om de cultură