P A T R I M O N I U

1

Totalitatea drepturilor și obligațiilor ce aparțin unei persoane, care au o valoare economică.

2

Totalitatea bunurilor materiale, a valorilor culturale care aparțin unui popor, unei colectivități prin moștenire, prin tradiție, fiind administrate de către organele statului; bun public.

3

Definiții

Totalitatea creațiilor artistice care aparțin unui popor, fiind transmise din generație în generație; moștenire culturală.

4

Totalitatea bunurilor spirituale, culturale, biologice care aparțin întregii omeniri.

Lucru în scris

1

Informează-te şi completează categoriile de bunuri ce compun patrimoniul cultural național cu exemple relevante.

patrimoniul
mobil:

patrimoniul
arheologic:

patrimoniul
cultural imaterial:

Rezultat: 0/12 răspunsuri corecte.