A R T Ă

1

Definiții

Formă a activității umane, care are drept scop producerea unor valori estetice și care folosește mijloace de exprimare cu caracter specific.

2

Totalitatea operelor reprezentative dintr-o epocă sau țară, care aparțin activității artistice.

3

Îndemânare deosebită într-o activitate, pricepere, iscusință, măiestrie.

Lucru oral

1

Ce sens atribui afirmaţiei maioresciene: „Frumoasele arte, şi poezia mai întâi, sunt repaosul inteligenţei.” ?

2

Relatează despre participarea ta la un eveniment cultural, împărtășind emoțiile și impresiile pe care le-ai trăit.

Sarcină interactivă

3

Potrivește sintagmele din câmpul conceptual al artei cu imaginile alăturate:

       • Critic de artă
       • Artă scenică
       • Artă culinară
       • Artă naivă
       • Artă rupestră
       • Artă românească

       Lucru în grup

       Discutați despre relația artă-morală, elucidând impactul artelor asupra calității vieții omului.

       • 1.1 Înscrieţi pe cartele câte un argument de la fiecare membru al echipei.
       • 1.2 Selectați 2-3 argumente pe care le considerați convingătoare.
       • 1.3 Elaboraţi o alocuțiune, utilizând argumentele alese.
       • 1.4 Delegați un membru al echipei care să prezinte textul elaborat.