Aliona Grati

(născută la - 25 august 1972, Ghidighici, Chişinău)

Aliona Grati este critic şi istoric literar român. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific principal la Direcţia Teorie şi metodologie literară a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Redactor-şef al revistei ştiinţifice „Metaliteratură”. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi din România.

2004 „Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului”
2007 „Romanul ca lume postBabelică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc”
2011 „Cuvîntul celuilalt. Dialogismul romanului românesc”
  „Paul Goma. Iniţieri în textul literar”
  „Fenomenul literar postmodernist”
2013 „Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30”
  „Vladimir Beşleagă: cronotopul zborului frînt”
  „În dialog cu Mihai Cimpoi: „Sunt un om de cultură devenit un destin”
2016 „Cronici în rețea: metaliteratura.net”
  Coordonatoare a unor ediţii Paul Goma, Magda Isanos şi Vladimir Beșleagă. Colaborează la revistele „Contrafort”, „Sud-Est cultural”, „Philologia”, „Destin românesc”, „Timpul”, „Scriptor”, „Hyperion” ş.a.

Modelele literare ale lui Lucian Blaga

Criticul literar

Aliona Grati

Aliona Grati