Metafora plasticizantă

Metafora plasticizantă se creează printr-un transfer de termeni și ține loc de concret în ordinea abstracțiunilor, reprezentând o „tehnică compensatorie”, prin care se realizează o simplă expresie de echivalare dintre termenii comparați. Prin urmare, metafora plasticizantă nu îmbogățește cu nimic faptul în sine, ci doar constată anumite aspecte ale obiectului.

Exemplu de metaforă plasticizantă: „cicoarea ochilor” (analogia dintre culoarea albastră a florii și a ochilor).

Metafora revelatorie

Metafora revelatorie provoacă un act revelator, care depășește limita analogiei dintre termenii echivalați, având menirea de „a scoate la iveală ceva ascuns”, de a revela un mister, sporind astfel semnificația faptelor. Metafora revelatorie valorifică semnificații noi ale obiectelor la limita „deschiderii” metafizice a „misterului”, ele fiind manifestări ale unui mod superior de existență umană.

Exemplu de metaforă revelatorie: „soarele, lacrima Domnului, cade în mările somnului”.

Cunoaștere paradisiacă

Cunoașterea paradisiacă este de tip rațional și urmărește explicarea rațională a obiectului cunoașterii, reducându-i misterul. Este o cunoaștere de tip empiric, axată pe analiza faptelor, pe acumulare de cunoștințe. Acest tip de cunoaștere nu oferă decât iluzia apropierii de esență, îndepărtându-l pe individ de cunoașterea absolută.

Cunoaștere luciferică

Cunoașterea luciferică sau cunoașterea poetică amplifică, potențează misterul, întrucât permite spiritului uman să descopere esențe inaccesibile rațiunii, așa cum obiectul acestui tip de cunoaștere „e totdeauna un mister”. În esență, acest tip de cunoaștere nu dă răspunsuri sau soluții, ci, dimpotrivă, noi probleme, noi esențe. Este o cunoaștere profund autentică, care poate declanșa cunoașterea absolută.

:
:

Lucru în grup

1. Utilizând informațiile de la rubrica Catalogul lexematic și reperele din manualul de bază, formulați, timp de 5 minute, câte 3 idei în raport cu una dintre perechile de termeni specifici ai creației blagiene: cunoașterea luciferică-cunoașterea paradisiacă sau metafora revelatorie – metafora plasticizantă.

2. Scrieți ideile pe postere.

3. Ilustrați, printr-o metaforă grafică, conceptele.

4. Prezentați-le colegilor din alte echipe produsul.

Sarcini orale

Anno Domini

Intrat-a noaptea în burg fără de vamă
şi-i dat să ningă iar sub ore sure.
Tânjesc pe streşinile catedralei
medievale duhuri de pădure.

Bătaia ceasului stârneşte liliacul
din somnul lung în care se-aşezase.
Cenuşa îngerilor arşi în ceruri
ne cade fulguind pe umeri şi pe case.


(Lucian Blaga)


1. Citește poezia Anno Domine de Lucian Blaga.

2. Actualizează informația de la rubrica Catalogul lexematic și din manualul de bază despre cele două tipuri de metaforă: metafora plasticizantă și metafora revelatorie.
2.1 Comentează sugestia metaforei din versurile:
„Cenuşa îngerilor arşi în ceruri/ne cade fulguind pe umeri şi pe case”, argumentând tipul de metaforă identificat.
2.2 Raportează sensul metaforei la următoarele aserțiuni blagiene: „Metafora e chemată să sporească volumul revelației, adică să încerce o dezvelire a laturii de la sine ascunsă a obiectului dat” și „Metafora revelatorie începe în momentul când omul devine în adevăr „om”, adică în momentul când el se așază în orizontul și dimensiunile misterului” (L. Blaga, Geneza metaforei și sensul culturii, 1937).