descoperă aspectuI original al unei opere concrete, judecă valoarea ei prin comparație cu alte opere.

Reprezentanți:
G. Călinescu Viața lui Mihai Eminescu, Ulysse, Vasile Alecsandri;
Tudor Vianu Masca timpului, schițe de critică literară, Arta prozatorilor români;
Eugen Lovinescu Critice, vol. I — IX;
Mlihai Cimpoi Alte disocieri, Lucian Blaga: paradisiacul, lucifericul, mioriticul, întoarcerea la izvoare.

cercetează caracteristicile generale ale fenomenului literar: definiția literaturii, structura operei literare, genurile literare, stilul, versificația, curentele literare ș.a.

Reprezentanți:
Aristotel Poetica (an. 3301. Cr.);
Boileau Arta poetică (1674);
Tudor Vianu Probleme de stil artă literară, problemele metaforei alte studii de stilistică;
G. Călinescu: Principii de estetică, Estetica basmului;
Vasile Marian: Teoria literaturii;
Irina Petraș: Teoria literaturii, Dicționar ontologic;
Wolfang Kayzer: Opera literară, o introducere în știința literaturii.

cercetează operele în succesiunea lor istorică, evidențiind atât legăturile cauzale dintre literaturile diferitor epoci, cât și elementele care le diferențiază.

Reprezentanți:
G. Călinescu Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941);
E. Lovinescu Istoria literaturii române contemporane;
Nicolae lorga Istoria literaturii românești;
M. Cimpoi O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia;
Ov. Crohmălniceanu Literatura română între cele două războaie mondiale.

Selectează știința literară căreia îi corespunde trăsătura propusă:

alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
alege o opțiune
Critica literară Teoria literară Istoria literaturii
Studiază diferenţele sau similitudinile dintre literaturi.
Cerceteazză apariția formelor literare în diferite epoci.
Definește regulile de versificaţie.
Cercetează structura individuală a operei.
Elucidează semnificaţiile inedite ce se desprind din textul literar.
Apreciază esenţa originală a operei literare.
Descoperă şi afirmă valori, le selectează, le ierarhizează.
Respinge sau neagă nonvalorile.
Informează și educă gustul public, spiritul militant.
Delimitează genurile şi speciile literare.
Analizează compoziţia operei literare.
Studiază curentele literare.
Se preocupă de receptarea operei literare.
Compară literatura cu celelalte arte.
Analizează relația dintre literatură şi realitate.
Definește stilul.
Studiază operele literare în succesiunea lor istorică.
Analizează legăturile cauzale dintre literaturile diferitelor epoci.
Definește literatura.
Stabilește structura generală a literaturii.
Selecții greșite: 0

Lucrați în echipe.


a) Repartizați-vă în echipe și răspundeți la întrebarea de mai jos, aducând câte un argument ce reiese din aria de cercetare a fiecărui domeniu.
- Care știință a literaturii a apărut mai întâi: critica literară, teoria literară sau istoria literaturii?
b) Încercați să vă convingeți colegii, cu un argument forte, de justețea opiniei pe care ați enunțat-o.