mit

Definitii
1

Povestire fabuloasă, cu caracter sacru, prima treaptă a cunoașterii, care expune diversele credințe ale popoarelor despre originea universului și fenomenelor naturale sau sociale, despre zei și eroi legendari etc.

(Marele Dicţionar de Neologisme 2000)

legendă

2

Povestire în proză sau în versuri care conține elemente fantastice sau miraculoase, prin care se explică geneza unui lucru, a unei ființe etc., caracterul aparte al unui eveniment (istoric), al unui erou (mitic) sau al unui fenomen.
     - Compoziție muzicală, vocală sau instrumentală care are ca subiect o legendă.

(DEX 2009)

epos

3

Poem epic în versuri, de mari proporții, în care se povestesc fapte eroice.

(Noul Dicţionar Explicativ al Limbii Române 2002)

tradiție

4

Ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din generație în generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică.

(DEX 2009)

Sarcini orale

1

Acumulaţi pe tablă titluri de opere literare şi filme/seriale inspirate din mituri şi legende. Clasificaţi-le după sursa de inspiraţie.

2

Care mituri, legende şi personaje mitologice sunt deosebit de populare? Cum explicaţi aceasta?

3

În ce măsură este posibilă şi cum se manifestă inovaţia în creaţia folclorică?

4

Alcătuieşte o listă a speciilor folclorului românesc pe care le cunoşti. Exemplifică cu titluri.

5

Care dintre aceste specii există şi în varianta cultă?

6

Dacă un autor cunoscut scrie un text şi îl numeşte „doină”, „baladă” sau „legendă”, va face acest text parte din folclor? De ce?

7

Discutaţi: care specii folclorice au şanse de supravieţuire şi continuitate în ziua de azi.

8

Alege o specie şi argumentează în ce măsură forma şi conţinutul ei permit inovarea şi detaşarea de tradiţie.

9

Numeşte speciile folclorice care continuă să fie create astăzi de popor.

10

Relatează ultimul banc (decent) pe care l-ai auzit sau l-ai citit. Comentează dacă naraţiunea posedă semne de timp şi loc şi dacă reflectă un eveniment sau fenomen recent.

Sarcini în scris

11

Fără îndoială, ai auzit sau ai citit legende urbane. Ele sunt frecvent transmise oral sub formă de „poveşti de groază” sau „s-a întâmplat chiar la noi în sat”, cu detalii şi înfrumuseţări personale ale naratorului. Aşadar, sunt o autentică specie folclorică.

Denumire Localitate Personaje Rezumat

Prezentatorii emisiunii americane „Mythbusters” („Distrugătorii de mituri”), care testează ştiinţific realitatea legendelor urbane.

12

Comentează, în două-trei enunțuri, care este rostul legendelor urbane.

Reconstituie trăsăturile fiecăruia din cele patru mituri fundamentale româneşti, trăgând cu cursorul elementele în căsuţele respective:

Miorița

      Meșterul
      Manole

           Dochia și
           Traian

                Zburatorul

                     • Crimă
                     • Oaie
                     • Meșter
                     • Soție
                     • Sacrificiul în numele artei
                     • Artă
                     • Mitul etnogenezei
                     • Operă
                     • Împărat
                     • Cioban
                     • Invidie
                     • Seninătatea în fața morții
                     • Patriotism
                     • Zmeu
                     • Metamorfoză
                     • Prințesă
                     • Mitul erotic
                     • Fete
                     • Pasiune
                     • Iubire
                     13

                     Documentează-te asupra mitului etnogenezei unui alt popor, limba căruia o studiezi la liceu.
                     Compară-l cu mitul etnogenezei românilor „Dochia şi Traian” şi reprezintă rezultatele într-un poster ilustrat.