D R A M A T U R G

Definiții

Autor de piese de teatru.

R E G I Z O R

Persoană specializată în regia filmelor sau a spectacolelor.

R E G I E

Concepţia interpretării scenice a unui text dramatic, a unui scenariu sau libret destinat să devină spectacol; îndrumarea jocului actorilor şi a montării unui spectacol de teatru, de cinema, de operă etc.

S C E N A R I U

Textul succint al unei piese de teatru, al unui spectacol sau al unui film, de obicei, împreună cu indicaţiile tehnice şi de regie.

R O L

Prezentare pe scenă a unui personaj dintr-o operă artistică teatrală sau cinematografică.

D I D A S C A L I E

Instrucţiune dată actorilor de autorul unei opere dramatice.

C U L I S Ă

Spaţiu scenic situat în spatele decorurilor, de unde intră actorii în scenă; folosit şi pentru a sugera cadrul unde se petrec sau se hotărăsc unele acţiuni dramatice la care publicul nu asistă.

C O R T I N Ă

Perdea de stofă, de catifea etc. care desparte scena de sala de spectacol şi care, prin ridicare sau prin lăsare în jos, sau tragere în părţi, marchează începutul, respectiv, încheierea unui spectacol sau a unui fragment din spectacol.

S C E N O G R A F I E

Arta de a executa decoruri sau costume pentru un spectacol.

R E C U Z I T Ă

Totalitatea obiectelor auxiliare (mobilier, costume etc.) necesare la montarea unui spectacol sau a unui film.

C R O N I C Ă
T E A T R A L Ă

Articol într-un ziar, revistă sau blog, care consemnează şi analizează spectacole de teatru.

Harta conceptuală - Genul Dramatic

Definiții
Genul dramatic – categorie de opere literare scrise pentru a fi ulterior reprezentate pe scena unui teatru.
Caracteristici
1. Absența naratorului - întâmplarile nu sunt relatate, ci se desfăşoară în faţa cititorului.
2. Modul de expunere specific este dialogul și monologul.
3. Naraţiunea şi descrierea au un rol secundar, ele apărând în indicaţiile scenice.
4. Prezența unui conflict dramatic puternic și dinamic (principal/secundar, exterior/interior).
5. Din punct de vedere al structurii, textul dramatic este împărțit în acte şi scene.
Speciile genului dramatic:

Tragedie - operă dramatică a cărei acţiune prezintă personaje în luptă cu viaţa şi cu pasiunile omeneşti, având de obicei un deznodământ fatal.

Comedie - operă dramatică al cărei subiect şi deznodământ provoacă râsul şi care ridiculizează relaţii sociale şi etice, tipuri umane, năravuri etc.

Vodevil - specie de comedie uşoară sau de farsă (într-un act), în textul căreia sunt intercalate cuplete care se cântă pe melodii cunoscute şi cu acompaniament orchestral.

Farsă - comedie în care sunt cultivate îndeosebi comicul uşor, de situaţie, bufoneria, intriga amuzantă şi replica spirituală.

  • Tragedie
  • Comedie
  • Vodevil
  • Comedie
Elemente particulare

Act, scenă, replică, etc.

Act - viziune principală a unei opere dramatice, reprezentând o etapă în desfăşurarea acţiunii.

Scenă - subdiviziune a unui act dintr-o operă dramatică, marcată prin intrarea sau ieşirea unui personaj.

Replică - porţiune din rolul unui actor, constituind un răspuns la cele spuse de partener.

Lucru în grup

  • Înscrieţi pe tablă, sub forma Graficului T, argumentele voastre în favoarea şi împotriva afirmaţiei Este preferabil să citim piesa înainte de a o viziona.
  • Amintiți-vă de o reprezentaţie teatrală vizionată (inclusiv şcolară) şi realizați un afiş pentru ea.