Adriana Cazacu

(născută la 5 august 1972 în s. Ciutulești, rn. Florești)

Este cercetător literar. Doctor în filologie, conferențiar universitar la departamentul Lingvistică română și știință literară a Universității de Stat din Moldova. Este autoarea mai multor studii și cărți, dintre care: „Modernitate şi tradiţionalism în creaţia poetică a lui Liviu Deleanu” (2011); „Literatura română-veche. Manual-crestomaţie”,vol. III (2013); „Culegere de teste la Istoria literaturii române, sec. XV-XIX”(2013), „Mit şi viziune poetică de inspiraţie folclorică în legendele lui Vasile Alecsandri” (2012), „B. P. Hasdeu, teoretician literar” (2012), „Funcţiile estetico-stilistice ale reiterării în poezia contemporană” (2012); „Sintaxa poetică: valori estetice” (2013), „Estetica autenticității la Mircea Eliade” ș.a.

Modelele literare ale lui Mircea Eliade

Criticul literar

Adriana Cazacu

Adriana Cazacu