Baladesc

Care are caracter de baladă; stil de baladă preluat ca formă de expresie artistică în textul poetic.

Lirismul narativ

Formă specifică a discursului liric contemporan, definită prin prezenţa unui nucleu narativ, a unui scenariu mitic sau iniţiatic inserat în textul poetic, adesea, relevat de frecvenţa verbelor și a indiciilor temporalităţii.

Dialogismul

Formă dialogică de structurare a discursului poetic în expunerea ideilor și a sentimentelor eului liric (de exemplu, dialogul eului liric cu sine, cu mama, cu iubita, cu elementele naturii, cu viaţa, cu moartea, cu diverse lucruri şi fiinţe etc). Procedeele stilistice de realizare a dialogismului într-un text poetic sunt: vocativele, invocaţiile, interogaţiile retorice, exclamaţiile retorice.

Cercetează


1.Lecturează poeziile: Balada celor deportaţi, Mica baladă, Baladă, Cămăşile.
2.Selectează secvențele de text care demonstrează că baladescul este o trăsătură distinctivă a operei lui Grigore Vieru.

Sarcină Scrisă


Completează un acrostih cu titluri de poezii / versuri ale poetului, obținând pe verticală numele Grigore Vieru.

Titluri de texte: Versuri vierene:
G Glas de taină
R
I
G
O
R Reaprindeţi candela-n căscioare...
E


V Vreau să te văd
I
E
R
U Uşoară, maică, uşoară...