Nicolae Milescu Spătarul - Un marco polo de România
Dimitrie Cantemir - Un prinț al umanismului
Tristan Tzara - Românul care a fondat mișcarea DADA
Eugene Ionesco - Creatorul teatrului absurdului
Paul Goma – un Soljeniţîn român
Emil Cioran - Un filozof al exilului