Lucia Țurcanu

(născută la ianuarie 1974, s. Gvozdova, r. Florești)

Este critic și istoric literar. Doctor în filologie, redactor la Editura Arc din Chișinău, redactor-șef adjunct al revistei „SUD-EST cultural”. Este autoarea volumelor: „Ultima epifanie” (1999), „Manierismul românesc. Manifestări și atitudini” (2015). A făcut selecția textelor și prefața pentru mai multe antologii de poezie: Liviu Damian „Din rană crește ramul” (2014), Ion Vatamanu „Contur de meditație” (2015), „Poezia manieristă românească” (2015), Anatol Codru „Orga de piatră” (2016), „Poeți basarabeni contemporani” (2016). A fost redactor asociat al revistei „Semn”. Colaborează la revistele: „Contrafort”, „Hyperion”, „Metaliteratură”, „Vatra”.

Modelele literare ale lui Grigore Vieru

Criticul literar

Lucia Țurcanu

Lucia Țurcanu