Galina Anițoi

(născută la noiembrie 1976, s. Baraboi, rn. Donduşeni)

Este critic şi istoric literar. Doctor în filologie, cercetător ştiinţific superior la Direcţia Teorie şi metodologie literară a Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe. Autoarea monografiei „Inadaptatul în proza românească interbelică” (2007). Semnează mai multe articole de istorie şi teorie literară, printre care: „Inadaptatul, învinsul vs parvenitul, învingătorul: identităţi literare ale perioadei de tranziţie”, „Inadaptatul în literatura română: evoluţia formelor de manifestare”, „Parvenitul – personaj al epocii de tranziţie”, Stadiul oglindă (miror) şi geneza identităţii fiinţei umane” ş.a. Colaborează la revistele „Metaliteratură”, „Literatura şi arta”, „Philologia” ş.a.

Modelele literare ale lui Ion Druţă

Criticul literar

Galina Anițoi

Galina Anițoi