TESTAMENT EDITORIAL

În anul 1959, după ce și-a încheiat „sistemul filozofic”, Lucian Blaga și-a redactat Testamentul editorial.

„Dacă s-ar întâmpla să nu mai ajung în situația de a-mi publica opera filozofică, doresc ca urmașii mei să se îngrijească de acest lucru. Cincisprezece volume alcătuiesc „sistemul” meu filozofic, pe care îl socotesc încheiat. Cele 15 vol[ume] sunt: Eonul dogmatic, Cunoașterea luciferică, Cenzura transcendentă, Orizont și stil, Spațiul mioritic, Geneza metaforei și sensul culturii, Artă și valoare, Despre gândirea magică, Religie și spirit, Știință și creație, Diferențiale divine, Despre conștiința filozofică, Aspecte antropologice, Experimentul și spiritul matematic [terminat prin 1953], Ființa istorică. Sistemul are o arhitectură trilogială. Dorința mea este ca toate aceste lucrări să apară în patru tomuri împărțite astfel:

Trilogia cunoașterii

 • Despre conștiința filozofică (manuscris litografiat)
  1. Eonul dogmatic
  2. Cunoașterea luciferică
  3. Cenzura transcendentă
 • Supliment: Experimentul și spiritul matematic (manuscris)

Trilogia culturii

 • Orizont și stil
 • Spațiul mioritic
 • Geneza metaforei și sensul culturii

Trilogia valorilor

 • Știință și creație
 • Gândirea magică și religie
  1. Despre gândirea magică
  2. Religie și spirit
 • Artă și valoare

Trilogia cosmologică

 • Diferențielele divine
 • Aspecte antropologice (litografiate)
 • Ființa istorică (manuscris).”

La Testamentul editorial, poetul a mai adăugat o listă a lucrărilor needitate. „Lucrări terminate, încă netipărite:
5 volume poezii originale (aproximativ 250 poezii)
1volum traduceri din poezia engleză (40 de poezii)
4 volume filozofie:

 • Despre conștiința filozofică
 • Aspecte antropologice
 • Experimentul și spiritul matematic
 • Ființa istorică

(cu acestea se rotunjește și se încheie „sistemul”)
4 volume proză literară (autobiografie romanțată) [adică Hronicul și romanul, n.n.]
3 volume aforisme (cam 2000)
1 volum – piesă de teatru (Anton Pan)
1 volum studii mărunte, conferință (Izvoade)
1 volum eseuri (revizuite): Zări și etape
1 volum: antologie de cântece populare
21 volume în total.”

:
:

Sarcină interactivă

Acțiuni corecte: 0 / 0
Acțiuni greșite: 0

Repetă exercițiul

Sarcină interactivă

Acțiuni corecte: 0 / 0
Acțiuni greșite: 0

Repetă exercițiul