Lumina

Lumina ce-o simt
năvălindu-mi în piept când te văd,
oare nu e un strop din lumina
creată în ziua dintâi,
din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?

Nimicul zăcea-n agonie
când singur plutea-ntuneric şi dat-a
un semn Nepătrunsul:
„Să fie lumină!"

O mare
şi-un vifor nebun de lumină
facutu-s-a-n clipă:
o sete era de păcate, de doruri, de-avânturi,
de patimi,
o sete de lume şi soare.

Dar unde-a pierit orbitoarea
lumină de-atunci - cine ştie?

Lumina ce-o simt năvălindu-mi
în piept când te văd - minunato,
e poate ca ultimul strop
din lumina creată în ziua dintâi.

Agenda hermeneutică

Textul - resursă de mesaj

  • Observă prezența inelului compozițional, apreciind rolul stilistic al acestui procedeu în text.
  • Apreciază relația dintre strările de spirit ale eului liric și semnele de punctuație.

Textul ca pretext

  • Argumentează prezența problemei desacralizării din perspectiva conceptului de cunoaștere paradisiacă.
  • Identifică secvențele textuale corelate temei desacralizării, comentând sugestia poetică a figurilor de stil.

Dincolo de text - Intertextul

Demonstrează proiecția mitul biblic în text, luând ca reper:

  • mitul paradisului pierdut;
  • motivul luminii;
  • motivul genezei.