Biografie

Unde şi când m-am ivit în lumină nu ştiu,
din umbră mă ispitesc singur să cred
că lumea e o cântare.
Străin zâmbind, vrăjit suind,
în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare.
Câteodată spun vorbe cari nu mă cuprind,
câteodată iubesc lucruri cari nu-mi răspund.
De vânturi si isprăvi visate îmi sunt ochii plini,
de umblat umblu ca fiecare:
când vinovat pe coperişele iadului,
când fără păcat pe muntele cu crini.
Închis în cercul aceleiaşi vetre
fac schimb de taine cu strămoşii,

norodul spălat de ape subt pietre.
Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult
în mine cum se tot revarsă
poveştile sângelui uitat de mult.
Binecuvânt pânea şi luna.
Ziua trăiesc împrăştiat cu furtuna.

Cu cuvinte stinse în gură
am cântat şi mai cânt marea trecere,
somnul lumii, îngerii de ceară.
De pe-un umăr pe altul
tăcând îmi trec steaua ca o povară.

:
:

Sarcini orale

1. Identifică axa lexicală a textului.

2. Găsește cuvintele-cheie care sugerează trei vârste diferite ale eului liric.
2.1 Argumentează relația semantică cu titlul Biografie.

Sarcini scrise

1. Rescrie versurile care ilustrează:

  • motivul tăcerii,
  • mitul Marii Treceri,
  • motivul orfic,
  • motivul somnului.

2. Argumentează relația semantică dintre motivul somnului și mitul Marii Treceri în text.

3. Precizează semnificația a trei simboluri – ipostaze ale marilor taine ale universului blagian.

4. Demonstrează prezența elementelor expresioniste în text, luând ca reper următoarele aspecte:

  • nevoia de absolut, aspirația spre ideal a eului liric;
  • reîntoarcerea la primordial;
  • reîntoarcerea la universul mitic.

5. Pornind de la mărturisirea blagiană din debutul volumul Din duhul eresului:
„Autobiografie: O viață întreagă am căutat să ridic șesurile la nivelul podișurilor getice, să limpezesc elementul mâlos al râurilor până la puritatea izvoarelor, să ridic faptul divers până la înălțimea mitului, să încoronez empiria cu nimbul unei metafizici, să dezbrac până la idee orice ființă, să transform oxigenul viciat al orașelor în ozon de pădure și de plaiuri”, comentează mesajul global al textului, valorificând perspectiva poetică blagiană asupra rolului și destinului creatorului în lume.

6. Ținând cont de specificul imaginarului poetic al acestui text și de faptul că Biografie este primul text cu care se deschide volumul Lauda somnului (1929), elaborează, pe foaie A4, la portofoliu, un eseu argumentativ, pentru a demonstra că poezia dată este o artă poetică modernă.