Maria Șleahtițchi

(născută la 17 ianuarie 1960, în s. Ștefănești, rn. Florești, RSSM)

Este poet, critic și istoric literar. Doctor în filologie, conferențiar universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, secretar științific al Secției Științe Umanistice și Arte a AȘM, cercetător științific coordonator, director de proiect la Universitatea de Stat din Moldova. Este autoare a volumelor de poezie: „o săptămînă de poeme nescrise” (1998), „oleandrii mă strigă roz” (2010), „acum” (2013), „iubirea noastră e o doamnă frumoasă” (2015), „fragile” (2016); de critică, istorie literară și naratologie: „Jocurile alterității” (2002), „Istoria critică a literaturii din Basarabia: pe genuri” (coautoare, 2004), „Literatura română din Basarabia în postcomunism” (2007), „Romanul generației '80 Construcție și reprezentare” (2014); de dramaturgie: „Cvartet pentru o voce și toate cuvintele” (în colaborare cu Nicolae Leahu, 2001) ș.a.

Este cofondatoare a revistei literare „Semn” (1995). Este prezentă în antologii publicate în țară și peste hotare, cu texte traduse în diferite limbi. Colaborează la revistele „Contrafort”, „Sud-Est cultural”, „Discobol”, „Metaliteratură”, „Convorbiri literare”, „Scriptor”, „Hyperion”, „Moldova”, „Caietele de la Putna” ș.a.

Modelele literare ale lui Mihai Eminescu

Criticul literar

Maria Șleahtițchi

Maria Șleahtițchi