Floare albastră

- Iar te-ai cufundat în stele
Şi în nori şi-n ceruri nalte?
De nu m-ai uita încalte,
Sufletul vieţii mele.

În zadar râuri în soare
Grămădeşti-n a ta gândire
Şi câmpiile asire
Şi întunecata mare;

Piramidele-nvechite
Urcă-n cer vârful lor mare -
Nu căta în depărtare
Fericirea ta, iubite!

Astfel zise mititica,
Dulce netezindu-mi părul.
Ah! ea spuse adevărul;
Eu am râs, n-am zis nimica.

- Hai în codrul cu verdeaţă,
Und-izvoare plâng în vale,
Stânca stă să se prăvale
În prăpastia măreaţă.

Acolo-n ochi de pădure,
Lângă balta cea senină
Şi sub trestia cea lină
Vom şedea în foi de mure.

Şi mi-i spune-atunci poveşti
Şi minciuni cu-a ta guriţă,
Eu pe-un fir de romaniţă
Voi cerca de mă iubeşti.

Şi de-a soarelui căldură
Voi fi roşie ca mărul,
Mi-oi desface de-aur părul,
Să-ţi astup cu dânsul gura.

De mi-i da o sărutare,
Nime-n lume n-a s-o ştie,
Căci va fi sub pălărie -
Ş-apoi cine treabă are!

:
:

Sarcini scrise

1. Comentează titlul poeziei Floare albastră, ținând cont de:

a. semnificațiile cuvintelor:

  • floare – viața cu frumosul terestru, ființa dornică de iubire, Aproapele;
  • albastru - infinitul rece, Departele;

b. sensul folcloric al lexemului floarea de nu-mă-uita (cea care poate duce la infinit amintirile);

c. existența motivului și în literatura universală (Novalis, Leopardi etc.)

2. Identifică strofele ce prezintă invitația la dragoste și compară-le cu alte versuri din creația eminesciană, relevând similitudini sau diferențe.

3. Comentează conotațiile ultimului vers.

Sarcină interactivă

Acțiuni corecte: 0
Acțiuni greșite: 0

Repetă exercițiul