Eminescianism

- moment distinct al istoriei literare, marcat de Mihai Eminescu, expresie a geniului poporului român, spirit enciclopedic, universal, care, prin originalitate, prin simțul absolut al limbii și al muzicalității poetice, a dat o maximă strălucire romantismului românesc;
- tendința de a prelua și cultiva teme și motive eminesciene.

Posteminescianism

- perioadă în care modelul eminescian va influenţa multe decenii după stingerea poetului lirica românească, impunând, implicit, un nivel de exigenţă ridicat, care vizează substanţa ideatică, dar şi rafinamentul expresiei;
    În acest context, până în perioada interbelică, în spaţiul românesc vor coexista trei direcţii poetice:
- epigonismul eminescian, reprezentat, în principal, de poetul Alexandru Vlahuţă;
- simbolismul, afirmat creator după 1900, îndeosebi prin opera lui George Bacovia, după ce a fost teoretizat şi experimentat de Alexandru Macedonski;
- sămănătorismul şi poporanismul, ca prime manifestări ale tradiţionalismului, ce se va afirma pregnant mai târziu, prin activitatea lui Nichifor Crainic.

1

Aminteşte-ţi textele eminesciene cunoscute.
Deplasează fiecare titlu propus în dreptul temei pe care o tratează.

2

Citește eseul „Eminescu azi” de Eugen Lungu și prezintă un argument în favoarea unui răspuns pozitiv la întrebarea “rezistă astăzi Eminescu în totalitatea creației sale?”.

 • Trecut-au anii…
 • Lacul
 • Dorința
 • Împărat și proletar
 • Și dacă..
 • Sara pe deal
 • Scrisoarea II
 • Criticilor mei
 • Junii corupți
 • Sara pe deal
 • Scrisoarea I
 • Luceafărul
 • Memento mori
 • Revedere
 • Numai poetul
 • Epigonii
 • Atât de fragedă
 • De câte ori, iubito
 • Floare albastră
 • Pe lângă plopii fără soț…
 • Revedere
 • Scrisoarea III
 • Lacul

Timpul

  Cosmosul

   Istoria

    Ars poetica

     Natura

      Dragostea

       Selecții greșite: 0