Criticilor mei

Multe flori sunt, dar puţine
Rod în lume o să poarte,
Toate bat la poarta vieţii,
Dar se scutur multe moarte.

E uşor a scrie versuri
Când nimic nu ai a spune,
Înșirând cuvinte goale
Ce din coadă au să sune.

Dar când inima-ţi frământă
Doruri vii şi patimi multe,
Ş-a lor glasuri a ta minte
Stă pe toate să le-asculte,

Ca şi flori în poarta vieţii
Bat la porţile gândirii,
Toate cer intrare-n lume,
Cer veştmintele vorbirii.

Pentru-a tale proprii patimi,
Pentru propria-ţi viaţă,
Unde ai judecătorii,
Ne'nduraţii ochi de gheaţă?

Ah! atuncea ţi se pare
Că pe cap îţi cade cerul:
Unde vei găsi cuvântul
Ce exprimă adevărul?

Critici voi, cu flori deşerte,
Care roade n-aţi adus -
E uşor a scrie versuri
Când nimic nu ai de spus.

:
:

Sarcini scrise

1.1 Înlocuiește cât mai multe cuvinte dintr-o strofă, la alegere, cu sinonimele lor. Compară textul inițial cu cel obținut și formulează o concluzie.

1.2 Selectează secvențe ce ilustrează teoria formelor fără fond Teoria formelor fără fond a fost enunțată de Titu Maiorescu în studiul În contra direcției de astăzi în cultura română. Maiorescu pornește de la premisa că în toate straturile culturii române se poate identifica viciul neadevărului, al imitației, al superficialității, în urma unui elan al occidentalizării. convins ca forma fără fond este de-a dreptul stricăcioasă, deoarece nimicește cultura, Maiorescu recomandă îndepărtarea mediocrităților si promovarea formelor ce definesc identitatea noastră culturală. , promovată de T. Maiorescu.

1.3 Comentează, într-un text argumentativ, viabilitatea teoriei formelor fără fond în poezie.

Sarcină orală

1. Formulează 2-3 idei despre rolul poeziei în perioada contemporană lui Mihai Eminescu și în zilele noastre.

Cercetează