3:00

Citeşte cu atenţie fiecare dintre întrebările de mai jos.
Dacă răspunsul este corect, bifează Da, în caz contrar, bifează „Nu”.

1. Postmodernismul rupe legătura cu tradiția literară.

2. Matei Vișniec este un autor dramatic prin excelență.

3. Postmodernitatea înglobează postmodernismul.

4. Intertextualitatea presupune existenţa unei clare interacţiuni, a unei indiscutabile interrelaţii din interiorul unui text cu alte texte.

5. „Poema Chiuvetei” de M. Cărtărescu ilustrează, în manieră postmodernistă, mitul iubirii imposibile.

6. Textele postmoderniste mizează pe respectarea purității genurilor și a speciilor literare.

7. Orașul Rădăuți este locul de baștină al lui Matei Vișniec.

8. Mircea Cărtărescu este un poet basarabean.

9. Progresul științific a condiționat apariția postmodernismului.

10. Textul postmodernist solicită cititorului o experiență de lectură apreciabilă.

I

Proiectul meu

Produs final

Text argumentativ.

Materiale necesare

Banda desenată a scriitorului și pictorului francez Gotlib.

Timp de lucru

1 săptămână.

Pași de lucru

1

Observă imaginea. Recunoaște autorul și numele tabloului pe care scriitorul și pictorul francez Gotlib (n. 1934) le deconstruieşte în forma ironică a parodiei postmoderniste.

2

Elaborează, pornind de la banda desenată a lui Gotlib, un text argumentativ, pentru a-ți exprima atitudinea în raport cu tendința artiștilor contemporani de a demitiza arta consacrată prin pastișa postmodernistă.

II

Proiectul meu

Produs final

Desen/ text coerent.

Materiale necesare

Imaginea cărţilor lui Ion Creangă, Mihai Eminescu și Nicolae Leahu. Textele autorilor clasici („Făt-Frumos, fiul iepei” de Ion Creangă, „Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu)

Timp de lucru

1 săptămână.

Personajul Făt-Frumos reprezintă, în literatura populară românească, modelul etalonar de frumusețe și vitejie masculină. Acest apelativ a devenit un element specific al basmelor românești, fiind reluat, printr-un exercițiu intertextual subtil, în textele mai multor autori clasici („Făt-Frumos, fiul iepei” de Ion Creangă, „Făt-Frumos din lacrimă” de Mihai Eminescu), dar și de autori contemporani, precum basarabeanul Nicolae Leahu în varianta insolită „Făt-Frumos, fiul pixului”.

Pași de lucru

1

Examinează imaginea cărţilor lui Ion Creangă, Mihai Eminescu și Nicolae Leahu. Comentează modul în care titlul cărţii este reflectat în imagine.

2

Schiţează, prin desen/descrie într-un text coerent, o variantă proprie a unei eventuale coperți pentru cartea „Făt-Frumos, fiul pixului” de Nicolae Leahu.

3

Opinează asupra premiselor în identificarea unui concept original al coperții în raport cu sintagma „fiul pixului”.

4

Organizează împreună cu colegii un vernisaj al ilustraţiilor şi votaţi trei ilustraţii deosebit de reuşite.