3:00

Citeşte cu atenţie fiecare dintre întrebările de mai jos.
Dacă răspunsul este corect, bifează Da,în caz contrar, bifează „Nu”.

1. Realismul este un curent anticlasicist.

2. I.L. Caragiale a fost din aceeași genarație cu Liviu Rebreanu.

3. Romanul „Ion” este inspirat și din elemente de factură autobiografică.

4. Tehnica detaliului contribuie la individualizarea imaginii personajelor în text.

5. Liviu Rebreanu este și autor de texte lirice.

6. Revista „Viața Basarabiei” a apărut la București.

7. Locul de baștină a lui I.L. Caragiale este comuna Haimanale.

8. Naturalismul a apărut în secolul XVII.

9. Caracterul excepțional al personajului este o trăsătură specifică realismului.

10. Gustave Courbet este un pictor realist.

  • La școala din Valea Mare, Liviu Rebreanu, împreună cu soția sa Fanny, îmbrăcată în costum național, dăruia un premiu în ultima zi a anului școlar elevului cel mai silitor, dar care era sărac.
  • Banca Națională a României pune în circulație, în scop numismatic, începând cu data de 10 decembrie 2010, o monedă din argint, în valoare de 10 lei, dedicată aniversării a 125 de ani de la nașterea scriitorului Liviu Rebreanu.
I

Proiect de grup

Produs final

Produs digital și alocuțiune.

Materiale necesare

Resurse IT, resurse de documentare (la discreția elevului).

Timp de lucru

2 săptămâni.

Pași de lucru

1

Descoperiți impactul pe care l-a avut pictura în afirmarea idealurilor curentului realist, cercetând lucrările unor renumiți pictori: Gustave Courbet, Jean-François Millet, Honoré Daumier, Robert Henri.
Demonstrați, în baza a cel puțin 5 tablouri, că pentru un artist plastic, exponent al realismului, pictura trebuie să constituie „o artă a vizibilului și concretului”.

2

Valorificați cele trei dominante, exersate la începutul modulului, pentru a elucida, într-un produs digital, gradul de reflectare a:

a. Dominantei curentului artistic;
b. Dominantei estetice;
c. Dominantei etice.

3

Argumentați, într-o alocuțiune, prezentată oral, în ce mod pictura poate contribui la realizarea unor schimbări sociale.

II

Proiect de grup

Produs final

Poster cu argumentele Pro și Contra.

Materiale necesare

Coli de hârtie, fișe cu imaginea scriitorului, resurse de documentare (la discreția elevului).

Timp de lucru

1 săptămână.

Pași de lucru

1

Analizați caricaturile care pun în valoare personalitatea scriitorului I.L. Caragiale.

2

Argumentați, din perspectiva particularităților estetice ale realismului, intenția artistică a autorilor de caricaturi de a ridiculiza anumite trăsături fizice:

  • nasul ascuțit și lung;
  • mustața mare, asemănătoare cu cea a unor personaje malefice;
  • ochelarii pe nas;
  • privirea pătrunzătoare;
  • dimensiunile neproporționale dintre imaginea scriitorului și oamenii din jurul lui (observați categoriile sociale pe care le reprezintă).
3

Opinați, cu argumente Pro și Contra, asupra legitimității ideii de a face caricaturi unor personalități.

Caricaturi după Medi Belortaja.