REALISMUL

Definiții
1

Curent cultural și literar, apărut în secolul XIX, în Franța, având ca principiu de bază reflectarea realității în datele ei obiective și caracteristice, precum și lipsa de idealizare.

NATURALISMUL

1

Ramură și prelungire a realismului, care a apărut în secolul XIX, în anul 1860, în Franța, avându-l ca șef de școală pe Émile Zola. Se manifestă ca o formă radicalizată a realismului, fiind în opoziție exacerbată cu romantismul. Un principiu definitoriu al curentului este determinismul social și biologic al ființei umane.

Harta conceptuală - Realismul

Istorice: realismul apare în condițiile societății burgheze și ale capitalismului în țările Europei Occidentale.
Estetice: apare ca reacţie la romantism.
Perspectiva ideatică: doctina realistă a fost influențată de marile descoperiri științifice, în special de răspândirea concepțiilor materialiste și a ideilor pozitiviste.

Reflectarea veridică și lipsită de idealizare a realității;

Prezentarea globală, totalizatoare a realității;

Analiza fenomenelor sociale și critica societății burgheze.

Tehnica detaliului are scopul de a scoate în evidență, prin descriere și caracterizare, orice detaliu semnificativ care pune în lumină trăsături tipice ale personajelor (aspecte legate de vestimentație, gesturi, acțiuni, detalii ale portretului fizic și moral) și elemente tipice de anturaj (obiecte de interior, sunete, elemente de arhitectură).

Specii: schița, povestirea, nuvela, romanul.

Mișcare, curent, atitudine în creația sau teoria literară și artistică, având ca principiu de bază reflectarea realității în datele ei esențiale, obiective, caracteristice.

Este tipic în împrejurări tipice - este produsul mediului din care provine, comportamentul, sistemul valoric și gândirea individului sunt direct legate de circumstanțele existenței;

Este marcat de evenimentele istorice care-i determină viața particulară.

Literatura universală:
Franța: Honoré de Balzac, Stendhal, G. Flaubert
Anglia: Ch. Dichens
Rusia: L.N. Tolstoi, N.V. Gogol, F.M. Dostoievski
Literatura română:
I. Slavici, N. Filimon, G. Călinescu, I.L. Caragiale, L. Rebreanu
1

Realizați o excursie virtuală în labirintul de picturi realiste ale lui Jules Adolphe Aimé Louis Breton (1 mai 1827 – 5 iulie 1906) a fost un renumit pictor francez de factură realistă. Jules Breton , pentru a observa câteva detalii semnificative ale conceptului de artă promovat de acesta.

Realismul în pictură

GALERIE DE ARTĂ

„Odihnă în câmp” de Jules Breton

„Sfârșitul zilei de muncă” de Jules Breton

„Înserarea” de Jules Breton

„Dimineața” de Jules Breton

„Cântecul ciocârliei” de Jules Breton

Sarcini orale

2

Realizați o discuție în plen, valorificând următoarele dominante :

Dominanta estetică:

compoziție
Ce reprezintă, în
prim-plan, plan
secund etc.
tehnică
Jocul de culori și
umbre, linii, culori
calde sau reci etc.
interpretare
Subiectul interpretat,
emoțiile, stările pe care
le transmite etc.

Dominanta curent artistic:

Picturile evocă omul în strânsă legătură cu:

NATURA
MEDIUL ÎN
CARE
TRĂIEȘTE
VIAȚA
SOCIALĂ

Dominanta etică:

Rolul social al
femeii, prin
raportare la
realitățile sec. al
XIX-lea
Proiecții
ale
imaginii
femeii
Atitudinea artistului
în raport cu ideea
exploatării femeii
care aparține clasei
muncitorești.