ROMANTISM

Definiții
1

Curent artistic și literar apărut la sfârșitul sec. al XVIII-lea în Anglia și la începutul sec. al XIX-lea în Franța, ca o reacție împotriva clasicismului și regulilor lui formale, care a preluat tradițiile naționale și populare, promovând cultul naturii, lirismul, fantezia și libertatea de expresie.

Preromantism

1

Mișcare literară și artistică din sec. al XVIII-lea, anterior romantismului, care se caracterizează prin respingerea canoanelor clasicismului, prin adoptarea cultului sensibilității și al naturii, prin gustul pentru pitoresc și exotic etc.

Pașoptism

1

Ideologia participanților la Revoluția de la 1848 din Țările Române, având ca trăsătură principală conștiința individualității naționale, crearea istoriografiei, prețuirea acordată literaturii populare, înclinarea spre explorarea trecutul etc.

Postromantismul românesc

1

Mișcare literară care urmează după romantism și coexistă cu simbolismul, reprezentată în literatura română de Alexandru Macedonski.

1 Selectează câte un adjectiv din casetă, caracteristic romantismului, și fă click pe litera inițială corespunzătoare.
2 Restabilește informațiile despre curentul literar romantismul deplasând secvențele-lipsă, propuse în casetele alăturate.
• A luat naştere în
  la sfârşitul secolului al XVIII-Iea şi începutul secolului al XIX-Iea, de unde s-a extins în Germania şi Franţa, apoi în întreaga Europă;
  • s-a manifestat nu numai în literatură, ci şi în
   , s-a ridicat împotriva rigorilor, a dogmatismului estetic, a raţiunii reci şi a ordinii;
   • a susţinut manifestarea fanteziei şi
    , a originalităţii, spontaneităţii şi sincerităţii emoţionale, promovarea libertăţii de expresie;
    • a pledat pentru explorarea
     .
     • Anglia
     • universului interior al omului
     • exprimarea sentimentelor
     • artele plastice și muzică
     3 Documentează-te pentru a repartiza, în conformitate cu particularitățile fiecărei etape, scriitorii care au activat în perioada respectivă.

     Preromantismul (cunoscut și ca „romantism al scriitorilor pașoptiști” sau „de tip Biedermeier”)

     • caracterul național, militant,
     • dobândirea libertății naționale;
     • afirmarea națiunii române.

     Romantismul propriu-zis („eminescian” sau „romantism înalt”)

     • dimensiunea cosmică e dezvoltată până la exces;
     • capacitatea de a crea universuri imaginare, alternative ale lumii reale;

     Postromantismul

     • marchează reacțiile lumii literare românești la depășirea apogeului de creație pentru Eminescu, sprijinind apariția multor epigoni.

        Sarcini orale

        4

        Cum înțelegi deviza romanticilor Personaje excepţionale în situaţii excepţionale?
        Cunoști personaje din operele lecturate, care ar corespunde acestui principiu?

        5
        • Ia cunoștință de citatul criticului literar Nicolae Manolescu și opinează cu privire la actualitatea romantismului.
        • Identifică trăsăturile care sunt valabile și azi.

        „Romantismul constituie un preludiu al modernităţii şi este, dintre toate mişcările literare, cea mai apropiată de noi.
        Nu voi relua particularităţile literaturii romantice, prea bine cunoscute, indicând doar punctele de interferenţă pe care ea le are cu literatura modernă: depăşirea schemelor clasice, prin apropierea de natură, de sensibilitatea vie şi de individualitate; solitudinea morală, atmosfera stranie, insolită; oniricul şi în general vizionarismul subiectiv, ireductibil.”