3:00

Citeşte cu atenţie fiecare dintre întrebările de mai jos.
Dacă răspunsul este corect, bifează Da, în caz contrar, bifează „Nu”.

1. Renaşterea este un curent cultural care îşi are începutul în Italia.

2. Constantin Stamati s-a născut într-o familie de ţărani.

3. Dascălul din Neneaca, cuconaşul ei şi dascălul este francez de naţionalitate.

4. Ion Neculce este un reprezentant al clasicismului.

5. Letopiseţul lui Ion Neculce nu cuprinde întreaga istorie a Moldovei.

6. Movila lui Burcel este un loc real.

7. Petru Rareş nu ştia să scrie în limba slavonă.

8. Vasile Lupu a fost executat din porunca sultanului.

9. În primii ani ai domniei lui Vasile Lupu nimeni nu plătea nici un fel de impozite.

10. Alexandru Donici cunoştea bine limba rusă.

I

Proiectul meu

Produs final

Raport.

Materiale necesare

Legenda a XIII-a din culegerea „O samă de cuvinte” de I. Neculce, coli de hârtie, pix etc.

Timp de lucru

1 săptămână.

Pași de lucru

1

Imaginează-ți că sluga a ajuns la Constantinopol şi i-a înmânat vizirului scrisoarea.

2

Scrie un raport despre călătorie şi misiunea de la Poartă din partea slugii (dă-i şi un nume), adresat domnitorului şi soţiei sale.

3

Improvizează modul în care a ajuns la vizir.

Sultanul Suleiman Magnificul

Lütfi Paşa, marele vizir

II

Proiect de grup

Produs final

Plan al campaniei publicitare.

Materiale necesare

Coli de hârtie, creioane etc.

Timp de lucru

1 săptămână.

Pași de lucru

1

Imaginaţi-vă că, revenit din solia sa în Moldova, logofătul Tăutul, personajul din legenda a X-a din culegerea „O samă de cuvinte” de I. Neculce, decide să deschidă la Suceava prima cafenea.

2

Elaboraţi, în echipe, planul campaniei publicitare pe care o va desfăşura Tăutul, ţinând cont de specificul epocii (începutul secolului XVI).

Cum se va numi cafeneaua?
Sub ce formă, în ce vase se va servi cafeaua?
Se vor oferi şi alte băuturi şi alimente?
Spre ce fel de clienţi se va orienta?

3

Prezentaţi planurile elaborate sub formă de postere ilustrate.