Sarcini orale

1

Enumeră profesioniştii antrenaţi în construcţia mănăstirii.

2

În ziua de azi, la construcţia unui lăcaş de cult, s-ar schimba această listă? Cum? De ce?

3

Citeşte descrierea bisericii, realizată de Gavriil Protul, care a participat la sfinţirea ei:

     „Şi sparse mitropolia din Argeş din temelia ei şi zidi în locul ei altă sfântă biserică tot de piatră cioplită şi netezită şi săpată cu floriu. Şi au prins toate pietrele, pe dinăuntru din dos, una cu alta, cu scoabe de fier cu mare meşteşug şi au vărsat plumb de le-au întărit. Şi au făcut prin mijlocul tinzii bisericii 12 stâlpi nalţi, tot de piatră cioplită şi învârtiţi foarte frumos şi minunaţi, care închipuiesc 12 Apostoli. Şi sfântul altar deasupra prestolului încă făcu un lucru minunat cu turlişoare vărsate.
Iar ferestrele bisericii şi ale altarului, cele de deasupra şi ale tinzii, tot scobite şi răzbătute din piatră cu mare meşteşug le făcu; şi la mijloc o ocoli cu un brâu de piatră împletit în 3 viţe şi cioplit cu flori şi poleit; biserica cu altarul, cu tinda închipuind sfânta şi nedespărţita Troiţă. Iar pe sub streaşina cea mai de jos, împrejurul a toată biserica, făcu ca o streaşină tot marmură albă, cioplită cu flori şi foarte scobite şi săpate frumos.

     Iară acoperământul tot cu plumb amestecat cu cositor; şi crucile pe turle tot cioplite cu flori şi unele făcute sucite; şi împrejurul boitelor făcute tot steme de piatră cioplită cu meşteşug şi poleite cu aur. Şi făcu un cerdăcel dinaintea bisericii pe 4 stâlpi pe marmură pestriţă, foarte minunat, boltit şi zugrăvit şi învelit şi acela cu plumb. Şi făcu scara bisericii, tot de piatră scobită cu flori şi cu 12 trepte, semănând 12 seminţii ale lui Israil; şi pardosi toată biserica, tinda şi altarul, împreună şi acel cerdăcel, cu marmură albă. Şi o împodobi pe dinăuntru şi pe dinafară foarte frumos, şi toate scobiturile pietrelor dinafară le vopsi cu lazur albastru şi florile le polei cu aur. Şi aşa vom putea spune că adevărat că nu este aşa mare şi sobornică ca Sionul, carele îl făcu Solomon, nici ca Sfânta Sofia, care o au făcut marele împărat Iustinian, iară cu frumuseţea este mai predeasupra acelora.”

4

Compară descrierea contemporanului cu imaginile actuale ale bisericii. Ai observat diferenţe?

Sarcini în scris

5

Elaborează lista materialelor care au fost necesare pentru construcţia bisericii.

Legenda Meşterului Manole există în peste 200 de variante.

Sarcini orale

6

Recurgând la cunoştinţele tale de mitologie universală şi românească, propune o explicaţie a faptului că lui Manole i se cere, în vis, să fie zidită doar o soţie sau soră a meşterilor, nu o mamă sau o fiică. De ce trebuie să fie o fiinţă de sex feminin?

7

Propune trei exemple din literatura română sau universală, în care se aduce un sacrificiu (nu neapărat fatal) în numele artei.

8

Ce soluţie aveau meşterii, dacă nu voiau să sacrifice pe nimeni?

9

De ce Negru-vodă se teme că meşterii vor construi altă mănăstire, la fel de frumoasă sau superioară prin frumuseţe?

10

Numeşte alte opere de literatură sau cinematografie în care apare un motiv similar.

Sarcini în scris

11

Ca şi autorii iniţiali ai creaţiilor folclorice, arhitecţii medievali români sunt rareori cunoscuţi pe nume. Meditează, într-un eseu, asupra faptului că ctitorii unui locaş sfânt sunt mai bine cunoscuţi decât arhitecţii, constructorii şi zugravii care au lucrat la el.

12

Scrie un necrolog al Meşterului Manole, inspirându-te din informaţia disponibilă în textul baladei.

13

Nu avem surse istorice pentru miturile „Mioriţa” şi „Zburătorul”. Alege unul dintre ele şi reconstituie datele lipsă, adăugând detalii de nume, an, localitate etc.

14

Documentează-te cu privire la reconstrucţia lăcaşelor de cult din Republica Moldova, după 1990: care dintre ele au fost renovate, din ce surse?