E P I C

1

Definiții

Gen literar care cuprinde diverse specii de narațiuni în versuri sau în proză, dezvăluind, cu o relativă obiectivitate, portretul fizic, moral și social al personajelor - purtătorii de idei și sentimente ai textului.

N A R A T O R

1

Naratorul este vocea care povestește (narează, relatează) întâmplările.

P E R S O N A J

1

Personajele sunt agenți ai acțiunii şi purtători ai mesajului textului artistic.

T I P

1

Personaj din literatură sau din artă care întrunește, în modul cel mai expresiv, trăsăturile, caracterele esențiale ale indivizilor din categoria (socială sau psihologică) pe care o reprezintă.

Harta conceptuală - Genul epic

Personajele pot fi clasificate în funcție de:
• locul ocupat în text: principal, secundar, periferic, episodic etc.;
• semnificația etică: pozitiv sau negativ;
• raportul cu realitatea: fantastic, legendar, alegoric, istoric, autobiografic etc.;
• complexitatea lor: plat (construit în jurul unei singure trăsături), rotund sau labirintic (multidimensional);
• felul cum este construit: individual sau colectiv;
• raportarea la simbolurile arhetipale: apolinic (senin) sau dionisiac (ispitit de patimi), odiseic (complex, imprevizibil) sau ahileic (linear, sângeros, inflexibil, integru), herculean (puternic, învingător), solar sau selenar, luciferic/demonic (revoltat), prometeic (capabil de sacrificiu);
• aspectul etic: avarul, cocheta, copilul răsfăţat, intelectualul, snobul, demagogul, junele amorez, parvenitul, ţăranul, boemul, feminitatea întruchipată, gânditorul, ratatul etc.
• curentul literar: romantic, realist, modern, postmodernist etc.

Orice operă epică are 3 elemente definitorii: narator, acțiune și personaje.
În textele epice, modul de expunere predominant este narațiunea.

În funcție de perspectiva narativă, distingem:
naratorul omniscient - relatarea evenimentelor se face la persoana a III-a, iar „vocea” pare să cunoască tot ce se întâmplă și tot ce gândesc personajele;
naratorul-personaj - relatarea se face la persoana I, naratorul fiind și personajul care a participat și exprimă un punct de vedere personal cu privire la faptele relatate;
naratorul-martor - relatarea evenimentelor se face la persoana I de către un personaj care nu a paticipat la faptele relatate.

Acțiunea este constituită din totalitatea faptelor relatate și are o mare mobilitate în timp şi în spațiu. Ea se caracterizează, în general, prin unitate compozițională, întâmplările povestite constituindu-se în momente ale subiectului artistic.

SARCINI INTERACTIVE

1

Trage în dreptul fiecărei specii literare particularitatea ce o caracterizează.

 • povestește fapte mărețe, săvârșite de personaje însuflețite de sentimente nobile
 • prezintă evenimente și personaje ce posedă caracteristici supranaturale
 • explică originea unor ființe, plante sau animale, desfășurarea unor momente istorice sau faptele unor eroi
       • narațiunea se centrează pe întâmplări relatate din perspectiva unui participant, într-o pronunțată notă de oralitate
       • se desfășoară pe o mare întindere, cu o acțiune complexă, și poate avea mai multe planuri, cu personaje numeroase
       • personificând animalele, plantele, fenomenele naturii și lucrurile, satirizează anumite năravuri, deprinderi, mentalități sau greșeli, cu scopul de a le îndrepta
       2

       Potrivește fiecărei specii literare trăsătura relevantă, pentru a deschide cărțile de pe rafturile bibliotecii virtuale.

       SPECIILE GENULUI EPIC

             • baladă Are protagoniști inspirați din timpuri istorice, vremuri legendare, mitice, fantastice sau din realitatea imediată, fiind prezentate, adeseori, în antinteză.
             • epopee Este de mari dimensiuni, în versuri, iar la acțiune iau parte forțe supranaturale (zei, îngeri, demoni).
             • snoavă Are factură umoristică și ironizează defectele și viciile omenești.
             • memorii Are un pronunțat caracter evocator, conținând însemnări asupra evenimentelor petrecute în timpul vieții autorului.
             • schița Prezintă un moment semnificativ din existența unui personaj.
             • nuvela Are o intrigă riguros construită, accentul fiind pus mai mult pe definirea personajului central decât pe acțiune.
             „Pescuiește” secvențele și ordonează-le pe sfoară pentru a obține definiția speciei literare roman.

                      Specie a genului epic, în proză, de mare întindere, cu o acțiune complexă ce se poate desfășura pe mai multe planuri, cu personaje numeroase a căror personalitate este bine individualizată și al căror destin este determinat de trăsăturile de caracter și întâmplările ce constituie subiectul operei.

                      • cu o acțiune complexă
                      • și al căror destin este determinat de trăsăturile de caracter și întâmplările ce
                      • Specie a genului epic
                      • ce se poate desfășura pe mai multe planuri,
                      • constituie subiectul operei.
                      • a căror personalitate este bine individualizată
                      • în proză
                      • de mare întindere,
                      • cu personaje numeroase

                      Lucru în grup

                      1.1 Discutând în grup, alegeți 3 definiții ale romanului, pe care le considerați mai reprezentative.

                      • O istorie fictivă;
                      • O lungă narațiune realistă în proză, colorată cu mister și folosindu-se de dialog și descriere;
                      • O căutare perpetuă a realității;
                      • O ficțiune mimând adevărul;
                      • Narațiune fictivă, în proză, de dimensiuni mari;
                      • Un document pentru studiul societății;
                      • O operă de imaginație în proză, destul de lungă ca să facă să trăiască într-un mediu personaje date ca reale;

                      1.2. Elaborați o definiție proprie, angajând secvențele selectate.

                      1.3 Argumentați, în plen, relevanța definiției propuse.

                      Lucru oral

                      3

                      Explică 3 sensuri diferite ale cuvântului „roman”, așa cum sunt prezentate în prima coloană, fără a utiliza cuvintele din coloana a două.

                      SENSUL DEFINIT CUVINTE „TABU”,
                      1. persoană care făcea parte din
                      populația Imperiului Roman
                      Roma și antic
                      2. aventură amoroasă. aventură și dragoste
                      3. specie a genului epic, de întindere
                      mare, cu conținut complex, care angajează
                      mai multe personaje
                      specie și epic
                      4

                      Prezintă, la alegere, un roman pe care l-ai citit, demonstrând următoarele caracteristici ale speciei:

                      • are o structură narativă amplă;
                      • permite desfășurarea subiectului în planuri paralele;
                      • conține un număr mare de personaje;
                      • este de mari dimensiuni (mai mult de 100 de pagini).

                      Cercetează

                      5

                      Elaborează, în caiet, o axă cronologică, după modelul propus, pentru a ilustra evoluția romanului
                      în literatura română sau universală (cel puțin, 6 romane).