Nina Corcinschi

Născută la 20 septembrie 1979, s. Dişcova, r-nul Orhei.

     Nina Corcinschi este critic şi istoric literar român. Doctor în filologie, conferențiar universitar, director adjunct al Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și din România. Redactor-șef adjunct al revistei de știință „Metaliteratură”.

Volume publicate

2008 „Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor”
2012 „Arcul voltaic. Textul ca lume (i)mediată”
2013 „Soarele şi păunul. Schimbare de paradigmă”
2014 A coordonat „Publicistica literară postsovietică din Republica Moldova”, autori: Nina Corcinschi, Aliona Grati, Olesea Gârlea.
  Colaborează la revistele „Contrafort”, „Sud-Est cultural”, „Philologia”, „Destin românesc”, „Argeș” ş.a.

Vizionează interviurile cu Nina Corcinschi și află răspunsurile la
întrebările indicate în dreapta paginii.

Criticul literar

Nina Corcinschi

1. Potrivit teoriilor moderne, textul literar își începe existența odată cu primul său cititor. Ce obține textul în urma lecturii unui cititor amator și a unui profesionist?

2. Constituie lectura o artă, depinde aceasta de nivelul de cultură a individului care citește?

3. În ultimii ani literatura trece tot mai hotărât de pe hârtie pe suport electronic. Ce avantaje ar putea avea lectura unei cărți virtuale, a unui e-book?

4. Numiți cărțile care v-au format ca lector. Mai sunt ele valabile astăzi, le puteți recomanda și pentru formarea unui cititor bun din rândurile generației tinere?

5. Ce competențe lectorale ar trebui să aibă un tânăr cititor la finele clasei a XII-a?

Nina Corcinschi