A U T O R

1

Definiții

Persoana care creează o operă literară, artistică, științifică sau publicistică (poet, romancier, dramaturg, scenarist, compozitor etc.).

C I T I T O R

1

Persoană care citește, utilizează coduri de interpretare în vederea comprehensiunii textului literar.

C O M P R E H E N S I U N E

1

Capacitate, putere de pătrundere, de înțelegere a mesajului unei opere literare.

A S C U L T Ă T O R

1

Persoană care ascultă o povestire, un concert, o conferință etc.

N A R A T O R

1

Instanță narativă care relatează faptele, întâmplările într-un text epic.

R E C E P T O R

1

Persoană care primește și decodează un mesaj realizat potrivit regulilor unui cod specific: interlocutor, cititor.

Harta conceptuală - Lectura

Aparatul literar îl constituie producătorul (scriitorul şi editorul), cartea şi consumatorul (publicul).

Procesul literar se referă la relaţia stabilită între autor şi cititor prin medierea operei.

După Paul Cornea, identificăm:

a) Tipuri de cititori

- „lectorul alter-ego” (scriitorul ca prim cititor al operei sale);
- „lectorul vizat” (cititorul căruia i se adresează nemijlocit textul);
- „lectorul înscris” (cititorul ca personaj al cărţii);

b) Criterii de validare a interpretării textului artistic

 • - relevanţa;
 • - pertinenţa;
 • - coerenţa;
 • - istoricitatea;
 • - intertextualitatea.

Sarcină interactivă

1

Potrivește sinonime contextuale cuvintelor subliniate din enunțurile propuse.

Autorul unei fundații culturale a premiat câştigătorul de la concurs.

J. Watt este autorul mașinii cu aburi.

Autorul accidentului a fugit de la locul faptei.

Fata moșneagului... era frumoasă, harnică, ascultătoare.
(Ion Creangă)

Coborau pe ascultătoarele valuri ale fluviului. (Mihai Eminescu)

Conferințele marelui pedagog au adunat un număr mare de ascultători.

Mii de brazi sunt ascultătorii... acestui mare cântec, neoprit,
al apelor. (Geo Bogza)

        • publicul
        • liniștitele
        • fondatorul
        • inventatorul
        • făptașul
        • docilă
        • auditori
        2

        Asociază, în cheia diagramei Venn, noţiunile de autor şi cititor.

        Autor Autor și cititor Cititor
        Trăsături specifice Trăsături comune Trăsături specifice
        Creează Unul fără celălalt nu există Descoperă
        ... ... ...
        ... ... ...
        ... ... ...
        ... ... ...
        ... ... ...