Aliona Grati

(născută la - 25 august 1972, Ghidighici, Chişinău)

Aliona Grati este critic şi istoric literar român. Doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific principal la Direcţia Teorie şi metodologie literară a Institutului de Filologie. Redactor-şef al revistei ştiinţifice „Metaliteratură”. Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi din România.

2004 „Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului”
2007 „Romanul ca lume postBabelică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc”
2011 „Cuvîntul celuilalt. Dialogismul romanului românesc”
  „Paul Goma. Iniţieri în textul literar”
  „Fenomenul literar postmodernist”
2013 „Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30”
  „Vladimir Beşleagă: cronotopul zborului frînt”
  „În dialog cu Mihai Cimpoi: „Sunt un om de cultură devenit un destin”
2016 „Cronici în rețea: metaliteratura.net”
  Coordonatoare a unor ediţii Paul Goma, Magda Isanos şi Vladimir Beșleagă. Colaborează la revistele „Contrafort”, „Sud-Est cultural”, „Philologia”, „Destin românesc”, „Timpul”, „Scriptor”, „Hyperion” ş.a.

Vizionează interviurile cu Aliona Grati și află răspunsurile la
întrebările indicate în dreapta paginii.

Criticul literar

Aliona Grati

1. Filosoful din antichitate Platon considera că literatura reprezintă niște fantasme irelevante pentru cunoașterea realității. Cum credeți: este literatura o modalitate de cunoaștere a realității, implică ea un orizont al cunoașterii?

2. În ce măsură literatura influențează și ilustrează descoperirile în domeniul științelor exacte?

3. Cum arată romanele SF de astăzi?

4. Care dintre artele poetice românești s-au impus la nivelul literaturilor lumii?
Cum credeți: prin ce anume ele au convins pretențiosul lector occidental?

5. Cine dintre autorii români merita și poate fi în viitor laureat al prestigiosului premiu Nobel?

Aliona Grati