Date biografice

Nichita Stănescu

(31 martie 1933 - 13 decembrie 1983)

Poet, prozator, eseist

 

Printre cele mai cunoscute volume ale
autorului se numără:

1960
Sensul iubirii
1964
O viziune a sentimentelor
1966
11 elegii
1983
Noduri și semne
 

Date biografice

Igor Vieru

(1923-1988)

   Este pictor basarabean, care a pus bazele unor tendințe noi, moderne în pictura moldovenească, prin viziunea artistică inedită asupra lumii, corespunzătoare realității contemporane.
Moartea salcimilor
Moara de vând la Cernoleuca
Balada despre pamint, Partea I

Date biografice

Spiridon Vanghelie

(n. 14 iunie 1932)

  Scriitor, traducător, editor din Republica Moldova, cunoscut, în mod deosebit, prin cărțile sale pentru copii.
1967
Isprăvile lui Guguță
1994
Guguță și prietenii săi, (proză, versuri, scrisori de la copii)
1999
Tatăl lui Guguță când era mic

Date biografice

George Coșbuc

(1866 - 1918)

Poet, publicist, traducător, critic literar român

Printre cele mai cunoscute volume ale autorului
se numără:

 
1893
Balade și Idile
1896
Fire de tort
1904
Cântece de vitejie
 

Date biografice

Grigore Vieru

(14 februarie 1935 - 18 ianuarie 2009)

Poet, publicist

Printre cele mai cunoscute lucrări ale autorului
se numără:

1957
Alarma (poezii pentru copii)
1963
Mulțumim pentru pace (poezii) și Făgurași (poezii, povestiri și cântece)
1969
Duminica cuvintelor, cu ilustrații de Igor Vieru.
1970
Abecedarul, editat în colaborare cu Spiridon Vangheli și pictorul
Igor Vieru).
2008
Taina care mă apără (poezii)
Nichita
Stănescu

Dacă s-ar descuraja poetul
Ar cădea frunzele din copaci,
Și ramurile lor ar rămâne
Ca niște spânzurători.
Dacă s-ar descuraja poetul, femeile gravide
n-ar mai naște,
n-ar mai naște niciodată.
Dar, din grație și grijă,
Moare întotdeauna, întotdeauna,
Înainte de a se descuraja.

George
Coșbuc

Sunt suflet în sufletul neamului meu
Şi-i cânt bucuria şi-amarul -
În ranele tale durutul sunt eu,
Şi-otrava deodată cu tine o beu
Când soarta-ţi întinde paharul.
Şi-oricare-ar fi drumul pe care-o s-apuci,
Răbda-vom pironul aceleiaşi cruci
Unindu-ne steagul şi larul,
Şi-altarul speranţei oriunde-o să-l duci,
Acolo-mi voi duce altarul.

Sunt inimă-n inima neamului meu
Şi-i cânt şi iubirea, şi ura -
Tu focul, dar vântul ce-aprinde sunt eu,
Voinţa mi-e una, că-i una mereu
În toate-ale noastre măsura.
Izvor eşti şi ţinta a totul ce cânt -
Iar dacă vrodat-aş grăi vrun cuvânt
Cum nu-ţi glăsuieşte scriptura,
Ai fulgere-n cer, Tu cel mare şi sfânt,
Şi-nchide-mi cu fulgerul gura!

Ce-s unora lucruri a toate mai sus,
Par altora lucruri deşarte.
Dar ştie Acel ce compasul şi-a pus,
Pe marginea lumii-ntre viaţă şi-apus,
De-i alb ori e negru ce-mparte!
Iar tu mi-eşti în suflet, şi-n suflet ţi-s eu,
Şi secoli-nchid-ori deschidă cum vreu
Eterna ursitelor carte,
Din suflet eu fi-ţi-voi, tu, neamule-al meu,
De-a pururi, nerupta sa parte!

Grigore
Vieru

Ars poetica

Merg eu dimineața, în frunte,
Cu spicele albe în brațe
Ale parului mamei.
Mergi tu dupa mine, iubito,
Cu spicul fierbinte la piept
Al lacrimii tale.
Vine moartea din urmă
Cu spicele roșii în brațe
Ale sângelui meu -
Ea care nimic niciodată
Nu înapoiază.
Și toți suntem luminați
De-o bucurie neînțeleasă.

Lucru în grup

Lucrând în echipe, identificați, cel puțin, trei
elemente comune pentru un soldat și un poet.
  I
 • Discutați asupra dificultății identificării unor similitudini. Argumentați.
 • Selectați afinitățile dintre soldat - poet, valorificate în textul lui N. Stănescu.
 • Comentați sugestia poetică a analogiilor create de autor.
Ludoteca

Poetul ca și soldatul

de Nichita Stănescu

Poetul ca şi


  nu are viaţă personală.


  Viaţa lui personală este praf


  şi

   .

   El ridică în cleştii


    sentimentele


     şi le apropie, le apropie de ochi


     până când le face

      cu propriul său ochi.

      El îşi pune

       pe burta câinelui flămând


       şi îi miroase cu nasul lui botul întredeschis


       până când nasul lui şi botul câinelui


       sunt

        Pe căldurile groaznice


        el îşi face vânt cu


         pe care tot el le

          ca să le facă să zboare

          Să nu-l

           pe poet când plânge


           Niciodată lacrima lui nu e lacrima lui


           El a stors lucrurile de


            El plânge cu lacrima lucrurilor.

            Poetul e ca şi timpul


            Mai

             sau mai încet


             mai mincinos sau mai

              Feriţii-vă să-i spuneţi ceva poetului


              Mai ales feriţi-vă să-i spuneţi


               Dar şi mai şi, feriţi-vă să-i spuneţi


                Imediat el o să spună că el l-a zis,


                şi o să-l spună într-aşa fel încât şi voi


                o să ziceţi că într-adevăr


                el l-a zis

                Lucrând în perechi, completați spațiile libere cu lexemele și sintagmele potrivite.

                • Lecturați textele obținute.
                • Audiați varianta originală a poeziei în interpretarea actorului Anatol Durbală.
                • Opinați asupra situațiilor în care variantele propuse au fost aproape/au coincis cu cele din textul original.
                • Care este cea mai amuzantă potrivire de cuvinte pe care ați creat-o? Motivați.
                • Meditați asupra cauzei care explică dificultatea identificării cuvintelor autorului într-un text poetic.
                • Formulați concluziile, angajând informația despre specificul limbajului poetic.

                Dar mai ales vă

                 ,


                 nu puneţi mâna pe poet!

                 Nu, nu puneţi niciodată mâna pe poet!

                 ...Decât numai atunci când mâna voastră


                 este subţire ca


                  Şi numai aşa mâna voastră, ar putea


                  să treacă prin el

                  Altfel ea nu va trece prin el,


                  şi degetele voastre vor rămâne

                   ,


                   şi tot el va fi acela care se va lăuda


                   că are mai multe

                    decât voi.


                    Şi voi veţi fi obligaţi să spuneţi o da,


                    că într-adevăr el are mai multe degete...

                    Dar e mai bine, dacă-mi daţi

                     ,


                     cel mai bine ar fi să nu puneţi


                     niciodată mâna pe poet.

                     ...Şi nici nu merită să puneţi mâna pe el.


                     Poetul e ca şi soldatul


                     nu are viaţă personală.

                     • furnicii
                     • soldatul
                     • totuna
                     • pulbere
                     • una
                     • lacrimi
                     • pe el
                     • aripile păsărilor
                     • adevărat
                     • degete
                     • repede
                     • credeți
                     • sperie
                     • raza
                     • conjur
                     • urechea
                     • un lucru simțit
                     • circumvoluțiunilor lui
                     • un lucru adevărat
                     • crezare

                     Lucru oral

                     1

                     1.1 Citește mărturisirea lui Matei Vișniec de la rubrica Curiozități și formulează o concluzie despre specificul neobișnuit al personalităților literare.

                     1.2 Opinează asupra premiselor unui mod neordinar de a fi al oamenilor de creație.

                     1.3 Povestește o întâmplară personală, pe care ai trăit-o, cunoscând o personalitate din lumea artei.

                     ANECDOTE LITERARE

                     „Sau mi s-a întâmplat odată să-l văd, își lansa o carte, la magazinul Muzica, și era un alt poet și muzician și cântăreț, Augustin Frățilă îi cântase poemele și el își lansa această carte cu tot cu muzică. Și era atâta lume, tot Bucureștiul, toată elita, și oameni politici și nu știu ce, și noi tineri, el mai citea câte un poem, și Frățilă cânta, și lumea era emoționată. Erau două domnișoare care, le-am văzut eu, care s-au apropiat, dar decalat așa, și am văzut o domnișoară care s-a apropiat cu o garoafă de Nichita care era acolo, în altă lume el, așa. Și i-a dat o garoafă tremurând. Și Nichita i-a luat garoafa, a pus-o în gură și a făcut haț! și a mâncat-o. . Or, Nichita acum zice: stop! Eu nu mănânc decât o floare pe zi!

                     Lucru în grup

                          Selectați una dintre poezii și reprezentați, printr-o schemă,
                     următoarele dimensiuni:

                      II
                     • realitatea/existența reflectată (se vor reprezenta grafic/scris simbolurile din text);
                     • lumea interioară a eului liric (se vor numi stările/ipostazele
                      eului liric);
                     • imaginarul poetic creat (se va formula o concluzie asupra viziunii poetice a autorilor).

                     Lucru oral

                     1

                     1.1 Pornind de la textul lui George Coșbuc, numește două roluri pe care și le asumă poetul.

                     1.2 Citează versurile și comentează sugestia poetică a figurilor de stil în conturarea acestor idei.

                     Sarcini scrise

                     1

                     Comentează, în 2 enunțuri, valoarea stilistică a epitetelor cromatice în text.

                     2

                     Redactează un text argumentativ, în 12-15 rânduri, pentru a ilustra prezența marilor teme vieriene în poezia Ars poetica.