5:00

Citeşte cu atenţie fiecare dintre întrebările de mai jos. Dacă răspunsul este corect bifează Da,
în caz contrar, bifează „Nu”.

1. Literatura este arta al cărei mijloc de comunicare este culoarea.

2. Limbajul poetic este traductibil.

3. Limbajul poetic este afectiv, întrucât reflectă stări lăuntrice ale vocilor textului artistic.

4. La baza conceptului de „literatură” stă relația autor-cititor-operă.

5. Arta poetică se plasează, de regulă, la începutul plachetei de versuri.

6. Arta poetică clasică definește concepția estetică a autorului asupra poeziei.

7. Poezia „Autoportret” de L. Blaga este o artă poetică clasică.

8. Primul vers al poeziei „Autoportret” de L. Blaga reflectă o realitate din copilăria autorului.

9. Lucian Blaga este primul autor român deținător al Premiului Nobel.

10. Constantin Brâncuși este un sculptor de origine franceză.

CONSTANTIN BRÂNCUȘI

După ce un consiliu nu i-a înțeles sculptura (este vorba de bustul lui Carol Davila ), Constantin Brâncuși s-a înfuriat și a refuzat onorariul. Din acest motiv, o parte din drumul său spre Paris l-a făcut pe jos, decizie care i-a adus multe suferințe. Recompensa îi va veni mai târziu, în capitala franceză, unde i se vor deschide porțile succesului și faimei mondiale.

PROIECTUL MEU „Pasărea măiastră”

PRODUS
FINAL

Eseu argumentativ.

MATERIALE
NECESARE

Lucrările lui Constantin Brâncuși.

Timp
de lucru

1 săptămână.

Pași de lucru

1
 • La elaborarea eseului, vei lua, ca reper, textul și lucrările sculptorului Constantin Brâncuși, respectând sarcinile din algoritmul de lucru propus:

- Citește textul.

"O pasăre a intrat, odată, prin fereastra Atelierului meu.
Și încerca să iasă bătând în geam și nu găsea ieșirea - căci se lovea mereu de sticlă.
S-a așezat apoi să se odihnească. Și a încercat din nou și a ieșit.
Sculptura este la fel:
Dacă găsești acel geam (acea ieșire), te ridici înspre cer, intri în împărăția cerurilor ... "

2

- Observă variantele Păsării măiestre ale lui Constantin Brâncuși și optează pentru una dintre viziunile artistice ale marelui sculptor.

3

- Dezvoltă ideea relației dintre creator-inspirație-creație, încifrată în sculpturile lui Brâncuși.

4

- Raportează imaginea la modul propriu de înțelegere a ideii de orizont cultural.

5

- Opinează asupra diferenței de limbaj artistic utilizat în cele două tipuri de artă - Literatura și Sculptura.

Ludoteca
 1. Deplasând secvențele, restabilește aforismele propuse, pentru a defini conceptul de Literatură în viziunea unor mari scriitori.
 2. Propune o definiție personală.
 3. Care dintre definițiile propuse reflectă cel mai bine viziunea ta de înțelegere a conceptului? Argumentează.

Roland Barthes

Literatura: un cod pe care

  Franz Kafka

  Literatura este toporul pentru

   Roland Barthes

   Literatura este întrebare

    Garabet Ibrăileanu

    Literatura este

     Thomas Mann

     Literatura este uniunea dintre suferință
      • oglinda vieții.
      • minus răspuns.
      • și instinctul pentru formă.
      • marea înghețată din noi.
      • ești nevoit să-l descifrezi.