L I T E R A T U T R A

1

Definiții

Creaţie artistică al cărei mijloc de exprimare este limba literară.

2

Ansamblu de opere literare (ale unei ţări, ale unui grup social, ale unei epoci etc.).

3

Ansamblu de lucrări scrise referitor la o anumită problemă sau într-un anumit domeniu:
~ politic;
~ ştiinţific;
~ artistic etc.

Harta conceptuală - Literatura

Relații

  • Este definită prin triada: autor-operă-cititor.
  • Exprimă corelația dintre existență și lumea interioară a creatorului.

Limbajul poetic

  • Este intraductibil, ambiguu.
  • Are funcție artistică.
  • Este afectiv, întrucât reflectă starea lăuntrică/interioară a vocilor textului.
  • Este un „limbaj absolut” (Eugeniu Coșeriu).

Tipuri

  • Literatura populară are caracter oral, colectiv, anonim.
  • Literatura cultă are caracter individual, autorii ei sunt personalități care au făcut din scris o profesie, este o literatură scrisă.

Lucru oral

1

Explică semnificația definiției lui Eugeniu Coșeriu, aducând drept argument un exemplu textual din poezia preferată.

2

2.1 Opinează asupra relației autor-operă-cititor, luând ca reper, în baza lecturilor personale, un autor clasic și unul de literatură fantastică.
2.2 Argumentează care este orizontul de așteptare al cititorului în fiecare caz.

Sarcină interactivă

1

Tastând pe fiecare căsuţă, completează careul de cuvinte propus pentru a descoperi tipuri de literaturi. Utilizează diacritice.

1. Creație literară a unor autori cunoscuți, transmisă prin scris.

2. Totalitate a surselor, de obicei, plasată la sfârşitul unei lucrări de cercetare.

3. Literatură având ca temă închipuirea ştiinţifico-fantastică a viitorului.

4. Totalitate a lucrărilor/ textelor care se referă la un anumit domeniu al activităţii umane.

5. Memorialistică.

6. Literatură care înfăţişează absurdul însoţit de un sentiment de anxietate faţă de condiţia umană.

7. Gen de literatură în care domină irealul.

8. Literatură transmisă pe cale orală; folclor.

9. Literatură întemeiată pe credința în influența aștrilor asupra destinului.

10. Literatură comună, lipsită de valoare, de originalitate, care tinde spre unificarea gustului unor grupuri de oameni.

1
2
3
(de)
4
(de)
5
(a)
6
7
8
9
(de)
10

Lucru oral

2

Exemplifică cu autori și titluri de opere 2-3 lexeme din careul de cuvinte.

3

Enumeră unele trăsături ale tipurilor de literatură din careul de cuvinte propus.

4

Discută cu colegii de clasă și precizează în ce situații de viață poți prefera un anumit text literar.