A R T Ă   P O E T I C Ă

1

Definiții

Arta poetică (din latină ars poetica; franceză l’art poétique) este un concept cu caracter normativ, specific esteticii, ce desemnează un ansamblu de norme sau reguli privind „nașterea“ sau „facerea“ poeziei, ori, în general, tehnica literaturii – cu abordări dinspre genuri sau specii literare, dinspre prozodie, figuri de stil, compoziție, stilistică – în funcție de doctrinele și dogmele curentelor înregistrate în plan diacronic.

Harta conceptuală - Arta Poetică

Arta poetică

  • Exprimă crezul poetic, convingerile și concepția autorului despre creația literară, despre cunoaștere, în sens larg.

MIJLOACELE ARTISTICE

  • prezența câmpului lexico-semantic al „creației”;
  • titlu cu caracter referențial/generic;
  • prezența motivului orfic, al cunoașterii, al căutării, al întrebărilor existențiale, al zborului.

POETUL

  • Arta literară definește rolul poetului, exprimat prin relațiile poet-creație, poet-lume, poet-divinitate.
  • Valorifică ideea rolului social al poetului.

Cercetează

1

Angajând informația de la harta conceptuală și catalogul lexematic al orei, dezvoltă conceptul de
artă poetică, conform pașilor specifici tehnicii Cubul.
Documentează-te pentru a ilustra, cu exemple relevante din literatura basarabeană, ideile expuse.

Descrie/ Definește
Compară
Asociază
Analizează
Aplică
Apreciază/ Argumentează
(Pro sau contra)

Arta poetică este ...

Spre deosebire de oricare text poetic ...

Asociez arta poetică cu ...

Elementele/mijloacele artistice specifice unei arte poetice sunt ...

Înțelegerea artei poetice a unui scriitor permite ...

Consider importantă/nu consider importantă înțelegerea artei poetice a unui scriitor ...