Mihai Cimpoi

(născut la 3 septembrie 1942, s. Larga, Judeţul Hotin)

     Mihai Cimpoi este un distins om de cultură, academician român, reputat critic şi istoric literar, eminescolog, redactor literar şi eseist. „Om Emerit al Republicii Moldova”, două decenii ales preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 1999-2001, Mihai Cimpoi este autorul unor opere fundamentale, cum ar fi: „O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia” (în mai multe ediţii) şi „Mihai Eminescu. Dicţionar Enciclopedic” (2013) – o lucrare monumentală unică.

     Este director al revistei „Viaţa Basarabiei” şi membru în colegiile publicaţiilor „Caiete critice”, „Viaţa românească”, preşedinte fondator al Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” din Chişinău. Personalitatea şi creaţia sa au fost apreciate cu numeroase premii.
Mai multe despre viaţa şi activitatea criticului literar Mihai Cimpoi citiţi în cartea de dialoguri „Sunt un om de cultură devenit un destin” (2013), realizate de criticul Aliona Grati.

Lucrări importante

1979 - 1985 „Narcis şi Hyperion”
1993 - 1995 „Spre un nou Eminescu” (dialoguri cu eminescologii din lume)
1993 „Căderea în sus a Luceafărului”
1994 „Basarabia sub steaua exilului”
1997 Lucian Blaga. Paradisiacul. Lucifericul. Mioriticul”
1998 „Mărul de aur. Valori româneşti în perspectivă europeană”

„Plânsul Demiurgului”
2000 „Cumpăna cu două ciuturi”
2001 „Brâncuşi, poet al ne-sfârşirii”
2004 „Lumea ca o carte”
2005 „Critice, Po(i)etica arhetipala”, vol. V
2007 „Esenţa fiinţei. (Mi)teme şi simboluri existenţiale eminesciene”
2010 „Vasile Cârlova. Poetul sufletului mâhnit”
2011 „I. Al. Brătescu-Voineşti. Prefacerea firii”
2012 „Ion Ghica. Amintirea ca existenţă”

Vizionează interviurile cu Mihai Cimpoi și află răspunsurile la
întrebările indicate în dreapta paginii.

Criticul literar

Mihai Cimpoi

1. Este literatura o formă de comunicare? Scriitorul comunică ceva sau cu cineva, se exprimă sau combină cuvintele din plăcere?

2. Dacă totuși litreratura este o formă de comunicare, ce anume transmite ea? Care sunt cele mai importante mesaje, informații, stări, adevăruri etc. reclamate de literatura din toate timpurile?

3. Ce loc ocupă literatura în cultura unui popor, a unei țări?

4. Se vorbeşte mult astăzi despre mono-, multi-, interculturalitate, culturalism. Ce valoare și importanță au astăzi aceste viziuni asupra culturii unui popor?

5. Ce învățăminte ați dori să transmiteți elevilor din clasele de liceu prin activitatea Dvs. de om al culturii?

Mihai Cimpoi